• از مجموع ۸ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'پدر عشق و پسر' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۱ رو بدست آورده.

• رمان 'پدر عشق و پسر' در کتاب‌خانه‌ی ۶ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۶ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
saeid51
saeid51
۱۴۰۰/۵/۲۸

Fatima1379
Fatima1379
۱۳۹۸/۳/۲۶

chmn
chmn
۱۳۹۷/۵/۶

hrj1372
hrj1372
۱۳۹۶/۹/۱۳

n.hdr
n.hdr
۱۳۹۶/۱/۲۶

Zahra4991
Zahra4991
۱۳۹۵/۱۲/۱۲

akamali
akamali
۱۳۹۵/۹/۹

zahralabbafan
zahralabbafan
۱۳۹۴/۱/۱۲