مریم حسینیان

مریم حسینیان

مریم حسینیان در اول فروردین ۱۳۵۴ در مشهد به‌دنیا آمد. مهندسی خاک‌شناسی خود را از دانشگاه فردوسی مشهد گرفت و کارشناسی زبان و ادبیات فارسی را از دانشگاه پیام نور مشهد. مریم حسینیان از فعالان انجمن ادبیات داستانی خراسان است: او از ۱۳۸۰ عضو هیئت مدیرهٔ ای انجمن و مسئول برگزاری کارگاههای داستان بوده است. حسینیان سال‌هابا مطبوعات مشهد و کشوری همکاری داشته‌است.و هم اکنون کارشناس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.