روبرتو بولانیو

روبرتو بولانیو

Roberto Bolaño
Santiago

«روبرتو بولانیو» شاعر و نویسنده ی شیلیایی، خود را بیشتر شاعر می دانست؛ اما پس از ازدواج و پدر شدن به این معشوق قدیمی اش خیانت می کند و داستان نویسی را به صورت جدی تری ادامه می دهد. او مثل شخصیت یکی از داستان هایش شروع می کند به فرستادن داستان به مسابقات ادبی؛ و وقتی داستان اش جایزه ای نقدی می برد، تنها عنوانش را عوض می کرد و آن را به مسابقه ی دیگری می فرستاد. شخصیت بیشتر داستان های او شاعران و نویسندگانی هستند که گاهی حتی اسمی ندارند. او همانند بورخس علاقه ی خاصی به خواندن داشت و حریصانه کتاب هایش را که بیشتر می دزدید می بلعید. داستان هایش هم بی شباهت به داستان های بورخس نیستند. زمانی هم که از او می پرسند که چیزهای مورد علاقه اش را نام ببرد جواب می دهد: «ادبیات بورخس و عشق بازی». او که در جوانی زندگی هیپی واری داشت و دوست داشت با کت چرمی عکس بگیرد ادبیات را محصول رگباری تند از خون، عرق، اسپرم و اشک می دانست.


رمان‌های روبرتو بولانیو تعداد : ۱۳
نویسنده :‌ روبرتو بولانیو
ناشر : ماهی
۳/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ روبرتو بولانیو
۴/۸ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ روبرتو بولانیو
ناشر : چشمه
۴/۲ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ روبرتو بولانیو
۴/۶ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ روبرتو بولانیو
ناشر : ماهی
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ روبرتو بولانیو
ناشر : ثالث
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ روبرتو بولانیو
۴/۷ از ۵
۱ ۲
نویسنده :‌ روبرتو بولانیو
ناشر : مروارید
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ روبرتو بولانیو
ناشر : بوتیمار
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ روبرتو بولانیو
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ روبرتو بولانیو
۴/۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ روبرتو بولانیو
ناشر : چشمه
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ روبرتو بولانیو
ناشر : افق
۳/۸ از ۵
۱